Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Cumela

Wij zijn aangesloten bij de Brancheorganisatie Cumela

Wat houd dat in?

 

Ruim 3.000 Nederlandse bedrijven in cultuurtechnische werken, grondverzet en infra, agrarisch loonwerk en meststoffendistributie vormen de cumelasector. CUMELA Nederland is hun brancheorganisatie.

 

 

Een team van zo’n 90 medewerkers ondersteunt – vanuit het secretariaat in Nijkerk – de cumelabedrijven met advies in brede zin: van algemene advisering voor de gehele cumelasector of ledengroepen tot en met individueel maatwerkadvies en begeleiding bij bedrijfsprocessen.

 

 

 

 

Door een continue dialoog met haar achterban houdt CUMELA Nederland volop feeling met de praktijk. De brancheorganisatie weet dus wat er speelt en is daarmee in staat om optimaal invulling te geven aan de individuele en sectorale belangenbehartiging. Door actief te participeren in diverse overlegstructuren wordt het beleid voor de cumelasector vormgegeven. Beleidsmedewerkers voeren daartoe overleg met overheden en andere beleidsbepalers. Bedrijvenadviseurs bezoeken frequent alle leden in hun regio. Deze eerstelijns adviseurs bieden goede raad maar ze vangen ook signalen op die belangrijk zijn voor beleidsontwikkeling. Met alle dagelijkse vragen over de bedrijfsvoering kunnen cumelabedrijven terecht bij de CUMELA-Ondernemerslijn.

 

 

Hierbij de algemene voorwaarden van Cumela:

Vanaf 1 maart 2023 is het verplicht om bufferstroken aan te houden langs water, waarbij het voor ons als loonwerker niet inzichtelijk is welke breedte aangehouden moet worden. Wij gaan dan ook uit van de juistheid van de door u verstrekte informatie over de bufferstrook. Indien blijkt dat de door u versterkte informatie niet juist is zodat een onjuiste breedte is aangehouden, zijn wij niet aansprakelijk voor boetes en/of kortingen die aan u worden opgelegd en daarnaast bent u verplicht om ons te vrijwaren voor boetes en sancties die wij opgelegd krijgen.

Cumela-voorwaarden 2020

 

Scroll naar boven